Is er genoeg ervaring en kennis als ervaringsdeskundige voor een goede toekomst?

December 2010 kwam ik in dient van GGZ Delfland, een functie die binnen deze organisatie nog helemaal nieuw was. Heb de functie ook die eerste jaren neer weten te zetten, en het systeem overtuigd dat deze functie een grote meerwaarde was voor de herstelvisie die GGZ Delfland voor ogen had de toen toekomende jaren. Er zijn in de 7,5 jaar 12 nieuwe ervaringsdeskundige bijgekomen, en dat mag toch wel een unicum zijn, van wat ooit begon als erg pril en niet wetend wat er nodig was in de jaren na 2010. Er komt nu een tijd iedereen bij elkaar te houden en er een geheel van te laten blijven, en elkaar te motiveren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Er is een herstelacademie in ontwikkeling en daar zijn we als team van ervaringsdeskundige heel blij mee. Welke tools en handvatten hebben we nodig om de voortrijdende trein ook goed op het spoor te houden, en bij elke perron tijd te nemen om mensen te laten instappen, en deze ook een comfortabele en mooie reis in het vooruitzicht te laten stellen met goede begeleiding en ondersteuning. Er stond binnen de organisatie een sollicitatie open voor coördinator ervaringsdeskundige. Heb lang moeten wikken en wegen of dit wel in de lijn was van mijn toekomst, omdat mijn hart ligt bij omgang cliënten contact en al wat daarbij komt kijken. Op de deadline van de afloop en na lang wikken en wegen heb ik besloten en toch met veel overgaven een sollicitatiebrief met CV te schrijven. Heb deze CV lang niet ingezien, maar wat een lange levenslessen en leerproces van herstel heb je nodig om tot zo ver te komen. De tijd zal dit leren en of deze uitdaging ook werkelijkheid wordt. Aan de ervaring en kennis van de ervaringsdeskundige zal het niet liggen, of toch wel?

Van kwetsbaarheid naar kracht en persoonlijk geluk

Na in 2005 aangesloten te zijn bij een maatjes project, kwam ik daardoor voor het eerst in aanraking met iemand die psychische zo erg aan toe was, dat hij daardoor ook dakloos werd. Dit was mijn eerste confrontatie waar ik me eigen ervaring kon in zetten ten behoeve van iemand die heel kwetsbaar was en psychisch er erg aan toe was. Het er zijn vol aandacht en interesse was voor hem een verademing. Ben me na een jaar gaan aansluiten bij belangengroepen die voor cliënten van de GGZ hun belangen behartigde, waaronder Werkgroep GGZ, initiatiefgroep lokale versterking , alle werden ondersteunt door zorgbelang- Zuid-Holland. In 2007 ben ik gevraagd zitting te nemen in de WMO( wet, maatschappelijke, ondersteuning) raad van de gemeente Westland als afgevaardigde van de GGZ. Er gebeurde veel terwijl ik ook nog de Co-ouderschap had. De kwetsbaarheid moest ik nog steeds in acht nemen, maar nee zeggen was voor mij erg moeilijk. Personen die me na aan het hart lagen gaven me soms aanwijzingen dat ik een stapje terug moest nemen, want nam echt te veel hooi op me vork. werkte ook nog voor 3 dagdelen per week op een paprikabedrijf wat wel leuk was, maar niet me voldoening uit haalde. Met het paprikabedrijf ging het in 2009 niet goed, kreeg me salaris niet of later uitbetaald waardoor ik in een diepe dip terecht kwam en me in december 2009 ziek melden. Dit was een goede beslissing geweest, kwam namelijk weer meer tot mezelf en kon weer meer dingen aan, als ik deze beslissing niet had genomen had het met mij weer fout gegaan. In maart 2010 belde een manager van het FACT Delft om een keer langs te komen, of ik interesse had om te gaan werken als Ervaringsdeskundige in een FACT team. Ik zou de eerste Ervaringsdeskundige zijn op de loonlijst van deze instelling. Wat vond ik dat een eer, wat gaf mij dat een Boest om mijn herstel en verdere levensgroei verder vorm te geven. Heb interne opleidingen gevolgd waar ik veel aan gehad hebt, en die ik ook toe kan passen in me huidige werkzaamheden, waaronder: motiverende gesprektechnieken, basis psychiatrie, shared dission making, E-healt. Samen met de cliënten hebben we in 2012 een lotgenotengroep opgezet en dat is tot nu toe een groot succes. Probeer zoveel mogelijk herstelmethodes toe te passen. Wat je niet meer kan is niet leidend, maar wat kan je nog wel! en kijken of je daar toe in staat bent mee aan de slag te gaan. Er werken nu 9 ervaringswerkers op dit moment in deze instelling, en mooi resultaat van als eerste pionieren om deze functie een stem te laten hebben in deze organisatie. Cliënten hebben veel baat bij de ervaring van degenen die dat zelf mee heeft gemaakt. We hebben ook de WRAP ( Wellness recovery action plan) zelf ondergaan, we gaan vanaf half oktober 2017 een 5 daagse opleiding tot facilitator doen, en mooie ontwikkeling die alle ervaringsdeskundige van harte ondersteunen.
Deze mooie ontwikkelingen hebben mij nog meer voldoening en kracht gegeven om weer volledig te kunnen functioneren en te genieten van het leven. Soms ben ik blij dat ik het hebt meegemaakt want zoveel last te dragen geeft als je er uit komt een nog mooier leven terug vanwaar je vandaan kwam.

Nu samen met vrouw en kleinkind genieten van wat het leven echt waardevol maakt:

Nieuwe boek (uitgave 5 maart 2011)

 “ERVARING SCHIZOFRENIE SAMEN DELEN”

De auteur van dit indrukwekkende levensverhaal maakte zelf een ziekteperiode door. Hij schrijft vooral over zijn ervaringen in de psychiatrische zorg. Het mooie is dat weliswaar de zwakke punten in de zorg aan de orde komen, maar de nadruk ligt op de positieve instelling uit deze ervaringen lessen te leren om de zorg kwalitatief op een hoger plan te brengen. Maarten slaagt erin de lezer een inkijkje te geven hoe een patiënt voelt, denkt en handelt. Hij werd binnen de zorg als ervaringsdeskundige aangesteld; hij vertelt hoe hij voorlichting over het psychisch ziek-zijn geeft aan professionele hulpverleners, ambtenaren en beleidsmedewerkers. Blijkens de reacties die hij weergeeft, slaagt hij daar bijzonder goed in. Tussen de beschrijvingen door doet hij aanbevelingen voor managers en gemeenteambtenaren die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten toepassen. Voor hen is deze uitgave in de eerste plaats bestemd, maar ook andere belangstellenden kan dit menselijke boek boeien. Verzorgde uitgave in oblong formaat met paginagrote kleurenfoto’s.

 “SCHIZOFRENIE ALS LEVENSWEG”

Het beschrijft de levensloop van mij vanaf mijn veertiende jaar tot heden.
De diagnose die ik kreeg in het jaar 1996 vertelde veel over wat ik allemaal had mee gemaakt.

Ik zit nu in verschillende belangengroepen om de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) beter op de kaart te zetten. Deze ziekte heeft mij gevormd naar de persoon die ik nu ben. Ik ben vanaf 2005 ook gedichten en verhalen gaan schrijven over het echte leven waar iedereen mee te maken heeft.
Als je in een isoleercel hebt gezeten en je kijkt op een later tijdstip op het leven neer, dan is alles betrekkelijk en moet je genieten van datgene wat je hebt.

                                                                                                          ”

Stuur een mail naar info@maartenvn.nl

Het boek “ERVARING SCHIZOFRENIE SAMEN DELEN” kost € 20,00  exclusief verzending

Het boek met de titel ” SCHIZOFRENIE ALS LEVENSWEG” KOST € 17,00 exclusief verzending

Verzending binnen nederland €3,50 – Verzending binnen europa € 6,50

Via de mail krijgt u het banknummer toegestuurd.

Ervaringsdeskundigheid

Als ex-cliënt, na een herstelperiode van 12 jaar, mag je jezelf wel ervaringsdeskundige noemen. Je hebt veel meegemaakt, en dat sterkt je om die ervaring uit te dragen om er anderen mee van dienst te kunnen zijn. Je hebt in diepe dalen gezeten, en weet hoe je je op bepaalde momenten in het herstelproces gevoeld hebt, en hoe je reageerde op bepaalde situaties. Het is een groeiproces waar iedereen, kwetsbaar of niet, mee te maken heeft in het leven. Laten we proberen door die ervaringsdeskundigheid in te zetten, het groeiproces van de cliënt door te laten gaan, zodat de cliënt inziet dat hij doelen heeft om naar toe te leven. Het is een natuurlijk proces waar iedereen mee te maken heeft; alleen als je door wat voor omstandigheden dan ook terug valt en niet durft verder te groeien, dan is een ervaringsdeskundige er voor om die angst weg te nemen.

Het leven is er om te groeien en te leren, maar soms komen we niet verder dan het leven, en dat is zonde want het groeiproces is één van de mooiste eigenschappen van het leven.

Laten we zo veel mogelijk ervaringsdeskundigen inzetten om het groeiproces van de cliënt te bevorderen, zonder de angst van het onbekende, want de cliënt in de GGZ heeft een arm om zich heen nodig om hem over de drempel heen te helpen, naar het groeiproces dat hij zelf uit kan stippelen.