Column in Qracht 500 door Maarten van Nieuwkerk

15 januari kwam hij uit op blue monday. Qracht 500 waarin 100 geportretteerde hun ervaring delen over werk en psychiatrie.

Heb deze column hierin mogen maken voor dit mooie blad.

Column “Qracht” van Maarten van Nieuwkerk

Waar halen we de kracht vandaan om bij tegenslagen als ziekte een lichtpuntje te zien? Er is altijd een lichtpuntje, dat in een duistere periode overwoekerd kan raken. In duisternis leven is meer overleven, waarbij je ziel blootligt. Mensen beschikken echter over kracht die van grote betekenis is voor ons bestaan. Daar kun je in donkere tijden gebruik van maken. Laat het bruisen, ontplooien en vlammen zoals je zelf wilt. Er komt energie vrij, dat het overleven van mensen in alle variaties zichtbaar maakt. Kracht en energie inzetten is een leerschool die ons bestaan waardig maakt.
“Kracht naar kruis” zeggen mensen wel: je draagt zo veel last als je dragen kunt. Maar bij sommigen bevat de draagzak ongekende hoeveelheden en is niet altijd de kracht te vinden deze te dragen. Dan kun je de kracht om door te gaan misschien uit iemand anders halen. Ook liefde kan dienen om de kracht om te overleven te hervinden. Liefde is ook op zichzelf een waardevolle kracht, met een positief effect op je ziel.
Er zijn echter ook mensen die geen liefde en begrip mogen ontvangen bij wat zij in hun leven moeten doorstaan. Zij zullen, hoe moeilijk dit ook kan zijn, zelf de kracht moeten vinden net als hoop voor de toekomst. Allereerst in zichzelf, ieder mens heeft kracht in zich.
Laten we liefde, respect en kracht als drijfveer nemen om de tegenslagen van het leven aan te kunnen. Zij zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar soms is het vermogen om liefde, respect en kracht te gebruiken niet meer aanwezig. Dan moeten we mensen ondersteunen.
Maarten van Nieuwkerk

Qracht 500 is nog te bestellen via Annemiek Onstenk via mail:
aonstenk@xs4all.nl

Of via site: http://www.qracht500.nl

Advertenties

Separeercel

Ik heb 6 dagen van me leven in een separeercel gezeten en voelde me niks meer, alleen me eigen geest was er nog meer niet.
De hulpverlener die af en toe even langs kwam voor eten te brengen of een shagje te roken heeft tot heden toe diepe indruk op mij gemaakt.
Hij bleef niet staan maar ging er bij zitten en we hebben mooie gesprekken gehad. Hij was zeer relaxt en ik daardoor ook.
Het zal me altijd bij blijven dat die man, het enige contact wat ik had toen mij meer het gevoel gaf dat er nog meer bestond als een separeercel.
Ik wil hiermee zeggen dat de hulpverlener op dezelfde voet en lijn moet gaan staan als de cliënt. Daar heb je moed en visie voor nodig als hulpverlener.
Ten eerste moet de naam separeercel anders worden want het heeft al een negatieve lading. Ten tweede moet de inhoud van een separeercel anders worden en aangemerkt worden als rust of afzonderingsruimte.
Ik heb zelf de separeercel niet als negatief ervaren want ik had die nodig op dat moment, maar heb wel mensen er in zien gaan wat niet terecht was, maar gesepareerd werden vanuit gevoelens van onveiligheid of angst van het personeel terwijl eerder ingrijpen het vorkomen kunnen worden
Door de rust op de afdeling te bewaren doormiddel van gesprekken en ontspanning kan je de escalatie op de afdeling voor komen zodat iemand minder snel in de separeercel beland.

Deze tekst kwam uit 2010 nu in
2018 wordt er meer bejegend omgegaan met separatie

Verleden en toekomst( 2008)

Wat is er veel gebeurd denk je, in wat achter me ligt, maar ik kan er met trots naar kijken.
Op de momenten dat het even niet ging ben je misschien een andere kant op gegaan of verder gegaan waar je gebleven was.
Het is niet: waarom gebeuren er die dingen met mij, maar wat leer ik er van en wat doe ik er mee.
Ieder mens krijgt negatieve en positieve gebeurtenissen op zijn pad.
Op de momenten dat je het even niet meer ziet zitten wordt er opeens hulp aangeboden of je krijgt een kaartje of iets anders dat je aan het denken zet.
Als je open staat voor het toeval wordt het op elk moment aangereikt, het is maar wat je er mee doet.
Sta open in de wereld, dan zal je zien wat je toebedeeld krijgt.
Ieder mens is een puzzelstukje van de toekomst, het past allemaal in elkaar.
Je moet alleen veel gebeurtenissen doormaken om te weten waar je als stukje in het geheel komt te liggen.
Laat iedere gebeurtenis een beter kennen van jezelf zijn, zodat je een toekomst tegemoet kan zien, waarin het puzzelstukje nooit meer verplaatst hoeft te worden.

Gevoel

We worden heen en weer geslingerd met ons bewuste en onbewuste gevoel, omdat we gewoon maar mensen zijn.
Bewust gevoel is wat we direct voelen als het even niet lekker gaat door wat voor omstandigheden dan ook.
Onbewust gevoel is wat in ons verborgen ligt, wat we weggestopt hebben, maar wat elke keer weer boven komt als we er mee te maken krijgen.
We leren elke dag van het nare gevoel dat we soms hebben, het is om er sterker van te worden, hoewel je het niet zo voelt op dat moment.
Je mag elke dag aan jezelf werken, misschien met hulp van een ander, het maakt niet uit van wie.
Het is nooit een falen van jezelf, maar juist een teken dat je wilt leren van jezelf met al je eigenaardigheden.
Een mens zit echt niet gemakkelijk in elkaar; daarom is het belangrijk dat je je trots even overboord gooit en gewoon teruggaat naar je eigen ik.
Niet van wat zou een ander er van denken dat ik me zo voel, maar ik ben blij dat ik er wat aan mag doen, zodat ik er een beter mens van word.
Waar het om gaat is: wees lief voor jezelf en oordeel niet, wees een maatje voor jezelf zodat je af en toe een schouderklopje krijgt van jezelf.
Iedereen is een uniek persoon die hier is met een reden, namelijk de liefde te ontdekken in zichzelf en dit uit te dragen naar de ander.

De Hezenberg te Hattem 1996

De Hezenberg te Hattem

Deze plek is mij zo dierbaar, omdat daar een belangrijke stap is gezet naar de toekomst van nu. Hierbij nog een mooi plaatje van een aantal jaren later toen ik er weer terug was om te proeven van de ontspanning en rust die dit landgoed met zich mee brengt. Een verrijking van mijn leven in positieve zin.

Toeval?

Toeval?

Ja, het valt je toe kan je beter zeggen, want toeval is iets wat je eigenlijk niet gelooft en wat je toe valt is van jou, het hoort bij jou.
Een mensenleven hangt van deze gebeurtenissen aan elkaar, maar we willen het vaak niet inzien of geloven. Het is puur toeval zeggen we dan. Nou echt niet!
Ik geloof niet in het toeval, het is een geschenk dat leven heet en als we het herkennen en er open voor staan gaat er een wereld voor je open.
Waarom kom je die persoon op dat moment en op die plek nu tegen en wat heeft hij of zij voor boodschap aan jou en jij aan hem of haar?
Als je die vraag steeds stelt zul je versteld staan van wat het leven je brengt en niet wat je van het leven verwacht.
Wat je verwacht behoort al bij jou, maar wat het leven brengt is een verrassing en behoort jou op dat moment nog niet toe; pas als je er wat mee doet is het van jou.
Laat het leven toch een verrassing zijn, want eigenlijk willen we helemaal niet weten wat het ons brengt, laat het leven altijd een cadeau zijn wat je mag uitpakken.

Passie voor mens zijn in deze kwetsbare wereld

Hoe kwetsbaar zijn we als mens en wat doen we er mee als zich dit in je leven aandient. Psychisch lijden is zwaar, maar hoe meer je openheid geeft over je kwetsbaarheid hoe meer vrijheid je Geeft aan jezelf en je omgeving om er over te communiceren. Wat je herstel meer doet vormen in positieve zin. De passie om mens te zijn heeft me steeds meer gegrepen door sociaal te zijn en te luisteren naar de symptomen van het psychisch lijden. De reis van diepe dalen en grote bergen heeft me gevormd naar de mens die ik wil zijn. Passie voor het mens zijn in deze kwetsbare wereld.

De verandering (2007)

Het leven is simpeler dan we kunnen vermoeden. We hebben allemaal zoveel belangen en willen zoveel voor elkaar krijgen, maar waar draait het eigenlijk om in dit leven?
We draven van de ene plek naar de andere plek, maar laat die plek eens gewoon bij jezelf zijn.
We hoeven niet zo ver te reizen om rust te vinden: die zit in onszelf.
We moeten er zijn voor anderen. Laten we daar eens ons geld en energie in steken, dan zijn we al een heel eind in de goede richting.
De wereld waar we wonen eigenen we ons toe alsof hij van onszelf is, maar we hebben hem slechts in bruikleen en daarom moeten we er zuinig op zijn.
Een mens schijnt pas rust te hebben als hij/zij geld bezit, maar het brengt alleen maar meer ellende en stress met zich mee.
Geniet van de natuur om je heen, de liefde van iemand anders waar je het van moet hebben.
Het heeft niets met geld te maken of met macht, maar met liefde voor de medemens.
Een kind dat verhongert in de landen van Afrika straalt meer liefde uit dan de machtigste man van Amerika; laat dit even tot je doordringen!
Het enige wat we moeten veranderen is het ego waar we een kick van krijgen. Als je het ego van jezelf weglaat blijft er liefde over en een groter bezit van onszelf is er niet.
En wat nog mooier is: de liefde die je ontvangt is gratis en dat wat je weggeeft daar krijg je iets van terug.
Laat de verandering plaatsvinden in jezelf, dan vloeit hij vanzelf naar de ander met de snelheid van het licht.

De kwetsbaarheid heeft me gegrepen

De kwetsbaarheid heeft me gegrepen in de bloei van me leven, soms moet je toegeven
en alles loslaten om je moeheid en kwetsbaarheid te doen gelden .
De WRAP ( wellness recovery action plan ) komt nu van pas in deze fase van het leven.
Waar ga ik heen en wat kan ik er nog van maken, soms is een last een opluchting als je het loslaat, in deze fase zit ik nu. De moeilijke momenten dienen zich aan, en me kwetsbaarheid van psychose heeft de fase oranje bereikt, het is zaak deze weer in groen te krijgen, heb veel steun van me vrouw en de kinderen. Waar gaan we heen om de rust tot wederkerig te laten komen.
Alles heeft een rede zo ook deze fase, waarin ik me nu bevindt.
Kwetsbaarheid van psychose is een zaak wat ons kwetsbare mens maakt in al zijn ongenoegen en vervelende emoties.

Is iedereen waardevol?

Een mens zoekt elke dag, ieder uur, naar de waarde van zijn leven, maar in de meeste gevallen herkennen we niet wat de waarde van jezelf is, voor de ander. Waarom zoek- en we toch altijd naar herkenning bij ons zelf, terwijl de ander vele malen aangeeft dat je er mag zijn en dat je trots mag zijn op wie je bent. We laten het meestal niet toe, omdat de complimenten die we krijgen niet als waardevol worden beschouwd, doch alleen maar als mededeling.
Iedereen is waardevol op deze wereld, ook degene waarvan je denkt dat het nooit wat met hem wordt. Als sommige mensen stelen of drugs gebruiken of dealen, zijn het nog steeds mensen die waardevol zijn en die een steentje bij kunnen dragen voor de medemens. In welk opzicht dan?
Iedereen heeft zijn positieve en negatieve kanten, de waarde er van wordt bepaald door wie je als puur mens eigenlijk bent. En niet door je gedrag of wat je uit gespookt hebt. Iedereen komt er vroeg of laat achter dat hij een stukje van zijn leven heeft achtergelaten in het verleden, waar hij het waardevolle van hem of haar zelf meer had kunnen laten gelden. Iedereen komt op een gegeven moment achter die waarheid, dat is waardevolle dat ieder mens bezit op deze aarde.

Het gevecht voor de bevrijding van een waardig Nederland

Kippenvel krijg je als op deze locatie staat in de plaats margraten, Limburg.
De Amerikanen en Canadese hadden hun leven over, voor de vrijheid en bevrijding van Nederland in het jaar 1945. Vele zijn gesneuveld voor onze vrijheid.
Waar is tegenwoordig de waardigheid gebleven van onze burgers om dit goed te beseffen, wat er allemaal is gebeurt om de welvaart van deze tijd meer te doen re- specteren.
Het ontroerde me zeer dat een oude man van 85 jaar op deze locatie zijn relaas deed over de burger van tegenwoordig. De jeugd moet goed beseffen en inzien dat alles niet zo maar is zoals het is, maar dat er heel wat aan vooraf ging. De oude man ver- telde dat hij die maand daarvoor in een gemeentehuis moest zijn, en moest een klap- deur door om binnen te komen. Er liep een vrouw voor hem en die deed de klapdeur open, maar tot zijn stommen verbazing liet ze de deur weer los, en klapte tegen zijn hoofd aan, terwijl de man heel moeilijk liep met zijn wandelstok. Er zijn geen normen en waarde meer, vertelde hij: die zijn ver weg gevaagd.
Laten we inzien, dat deze soldaten gesneuveld zijn voor ons geluk en vrijheid, en dat er nog heel veel te doen staat, om dat op een waardige manier door te geven aan ons nagelslacht.

De eerste WRAP Training van start bij GGZ Delfland te Delft

De eerste WRAP ( wellness recovery action plan) training gaat volgende week 10 april van start bij GGZ Delfland. Zowat alle ervaringsdeskundige van GGZ Delfland zijn opgeleid vorig jaar als WRAP facilitator door Phrenos kenniscentrum waar GGZ Delfland een samenwerkingsverband mee heeft, en mogen deze WRAP training geven voor cliënten. De eerste groep bestaat uit 10 deelnemers van het FACT/ DEPT Delft. Maarten van Nieuwkerk en Anja van Schie faciliteren deze eerste groep. Er volgen in het loop van het jaar meerdere van deze WRAP groepen ook in Schiedam, en hopen zo meer te bieden voor de cliënten waardoor ze meer bezig zijn in kaart te brengen waar uit hun herstel kan bestaan, wat ze daarvoor nodig hebben en wat ze tegen kunnen komen op hun reis naar verdere groei in het leven en wat de valkuilen zijn.

Een mooie Training die past binnen de kaders van herstel.

info WRAP Phrenos kenniscentrum:

https://www.kenniscentrumphrenos.nl/diensten/implementatietrajecten/wrap/