Inleiding Film “ at eternity’s Gate 30 maart

Vincent van Gogh

De film At Eternity`s gate ( op de drempel van de eeuwigheid) heb ik in februari gezien in deze bioscoop. Wat mij als eerste opviel is de worsteling van Vincent met zijn kwetsbaarheid. De talenten in schilderen die Vincent had, die bij leven zijn van hem zelf niet gewaardeerd werden. Heb zelf als Psychosegevoelige cliënt als robot in verschillende instellingen gelopen, en ook de worsteling gevoelt die in de film ook zichtbaar is. Vincent heeft talenten gehad, maar werd door zijn gedrag en ongeleid projectiel zijnde niet gezien of gehoord wat hij nodig had op dat moment. Had zijn hele leven goed contact met zijn broer en die is ook een leidraad geweest door zijn hele leven heen. De worsteling in de film heeft mij aangegrepen en het eenzame bestaan wat hij met deze kwetsbaarheid leidde. De Relaties van Vincent liepen stuk, door verkeerde beslissingen, en andere zaken. Ik heb ook gemerkt dat mijn relaties onderhouden soms een valkuil is die je kwetsbaarheid niet ten goede komt. Je wordt elke keer terug gefloten door de geestelijke gesteldheid. De tegenwoordige tijd waar we nu in leven is een hectische periode waar de jeugd en volwassenen veel last van hebben, er moet zoveel kennis en kunde gerealiseerd worden dat als je niet mee komt of je bent anders als de massa dan moet je sterk in je schoenen staan om niet om te vallen door wat voor kwetsbaarheid dan ook.
De media laat de laatste Jaren steeds beter zien hoe een leven met een kwetsbaarheid eruit kan zien. Wat voor draaglast en kracht je moet hebben om te overleven in deze maatschappij. Ik Heb twee boeken geschreven naar aanleiding van mijn kwetsbaarheden, en heb geëxposeerd met verschillende foto`s met teksten. Iedereen vond het mooi en ik werd gewaardeerd als mens en dit heeft tot op dit moment de liefde van het vak als ervaringsdeskundige bij GGZ delfland nog meer aangewakkerd. Ik Wil het geluk, liefde, vertrouwen, en hoop overgeven aan me mede lotgenoten en ieder die dat op dat moment nodig heeft. Het is een rijk bezit die kwetsbaarheid, maar alleen als je gegroeid bent tot iemand die geen medelijden wil maar meer een liefdevolle arm om hem heen die het woord begrip en houden van kracht bij zetten.

Afsluiting week van de psychiatrie Delft/schiedam

Op zaterdag 30 maart is de Week van de Psychiatrie afgesloten met een bijzonder filmdocument over de laatste 3 jaar van het leven van Vincent van Gogh. Trots dat mijn collega Maarten Van Nieuwkerk hier een inleiding heeft verzorgd. Maarten heeft de inleiding verweven met zijn eigen ervaringen. Vincent is misschien wel onze beroemdste onbegrepen Nederlander. Na de film was er de mogelijkheid tot een gesprek en waren er overheerlijke broodjes beschikbaar voor de bezoekers. De organisatie van de Week van de Psychiatrie wil graag GGZ Delfland, Doel Delfland en de betrokken medewerkers in het zonnetje zetten want zonder hen was de organisatie van de evenementen zeker niet gelukt. Daarnaast bedanken wij de volgende partners: DSW Zorgverzekeraar, Filmhuis Lumen | Delft, Rietveld Theater | Delft, Wenneker Cinema | Schiedam, Zadkine en last but zeker not least Delft University of Technology.

Op naar 2020!

#weekvandepsychiatrie #openheidiseenmust #herstellenkanaltijd

Oud en wijs

Oud en wijs

De jaren gaan sneller voorbij als je ouder wordt lijkt het, maar de wijsheid gaat daar gelijk in op. De meeste oudere mensen zijn rijk van geest, en hebben een heel leven achter hun, met alle nare en mooie herinneringen in hun rugzak gestopt. De kracht die nog in vele oudere mensen zit, ontroerd me diep, ze hebben altijd veel te vertellen, over vroeger en de dagen van nu.
Vele hebben het land van nu opgebouwd zoals hij nu is, maar worden heden ten dagen weggestopt in verzorging, en verpleegtehuizen; Waar is de waarde gebleven bij de jongere generatie, die de oudere ooit hadden voor hun vaderland?
Vele zijn afgeschreven en dat doet hun heel zeer, vooral omdat ze zien hoe de jeugd van tegenwoordig om gaat met waardigheid en respect. De bejegening van de oudere generatie laat ook veel te wensen , want de meeste verzorgende en hulpverleners krijgen niet de tijd ,om de tijd door te lopen, die de oudere hebben doorlopen, want ze willen het zo graag kwijt aan het nageslacht. Het is niet alleen verzorging, maar ook een stuk respect tonen voor die mensen die dat land groot gebracht hebben, waar wij nu deel van uitmaken. Laat de oudere genieten van hun oudere dag, want hun zijn degenen die het met recht “ echt verdienen”.

Stigma in de psychiatrie

Ik werk voor een FACT( Flexibel Assertive Community Treatment) Team. Onlangs heeft een collega verpleegkundige een interview afgenomen aan mij, over stigma in de psychiatrie en wat ik hier van ondervonden heb. De schaamte, angst, en argwaan stokt eigenlijk je vrijheid om te zijn wie je eigenlijk bent. Je wilt een zijn met je kwetsbaarheid, omdat dat een deel van jezelf is. Open zijn in wat je moeilijk vindt, en deze onderwerpen proberen weg te nemen door je sterk te laten zijn, in je presentatie aan je omgeving en je dierbare. Dat vormt een vrijheid die heel krachtig is, en van waaruit je verder kan groeien in je leven. Er zit veel meer in je als kwetsbare persoon in de psychiatrie als er soms uit komt, omdat je niet die vrijheid ervaart. Je bent constant een strijd aan het leveren, wat je wel en niet kan vertellen aan je medemens, zeg ik niet te veel? Kwets ik die persoon niet? Maken ze geen misbruik van mijn openheid? Gebruiken ze de info niet, om mij te schaden?
Allemaal angst,schaamte, en argwaan, die de vrijheid in de weg zit. Mijn eigen ervaring is, dat als je open bent naar je omgeving, wat een heel proces is, dan krijg je interesse, en medeleven, begrip, en kracht terug. Vertel wie je bent, met al zijn eigenaardigheden, en kwetsbare momenten, die je hebt. Je ziel draagt de eigenschappen van je zwakste kanten, daar mag je niet om heen gaan, maar het uitdragen als een mens.
De mens is in al zijn vormen kwetsbaar, als je ontspoort door die kwetsbaarheid, mag je er aan werken om te groeien naar een krachtiger persoon, die weet wat hij of zij wil. Ontplooi je talenten, want die zijn er is ieder kwetsbaar persoon.
Laat die talenten een licht zijn die je met je meedraagt, en wat je helpt in de groei naar een leven die alle vrijheid bied om je verder te ontplooien, niet voor een ander maar puur voor jezelf.

Uitzicht op een vrijheid

De golven breken in elke vorm die ze maar wensen en dan zie je de verschillen in vrijheid welke de zee kiest.
Elke druppel in de zee is een ander leven, maar ze werken wel allemaal samen om tot een samenhang te komen.
Laat het leven een zee zijn van vrijheid waar je elk gewenst moment kan kiezen welke kant je op gaat. Elke druppel helpt je bij de keuze die bij je past.
Het is geen eenzaam bestaan, maar juist een eenheid waar alles en iedereen met elkaar samenwerkt om tot de vrijheid te komen die er altijd zal zijn.

De vreugde en pijn, niet ver van elkaar

De vreugde en pijn, niet ver van elkaar

Het leven is een weg met vele hobbels en kuilen, niet alleen voor jezelf, maar dat is ook zeker bij de ander het geval. De vreugde die je kan hebben in de liefde geven en ontvangen kan een bevrijding zijn die heel mooi kan zijn, maar het kan tegelijkertijd overschaduwd worden door pijn die ook met liefde te maken heeft, maar dan met de liefde die je ontnomen wordt.
Liefde die je ontnomen wordt doet pijn aan je hart, wat niet te beschrijven is. Jammer genoeg moet je die pijn accepteren en een plekje zien te geven, want je kan de pijn niet uitwissen of van iemand overnemen.
Daarom zeg ik laat de liefde bloeien, ook naar je medemens, dan komt het vanzelf terug, niet altijd op het moment dat je het wil, maar op de momenten dat je het niet verwacht en opgegeven hebt. De liefde is een lot uit de loterij, je hebt altijd prijs, maar de hoofdprijs komt altijd onverwacht.

Luc Vercauteren bezoekt de herstelacademie te Delft

Luc Vercauteren heeft vandaag 7 januari een bezoek gebracht aan de herstelacademie te Delft. Het boek “ Grenzeloos Geluk” kwam hij brengen en signeren. Luc was op de fiets vanuit Maastricht, heeft vandaag verschillende locaties bezocht en ging morgen vanuit Rotterdam weer verder op pad, waar kan, gaat hij op de fiets en anders neemt hij de trein. Dit boek is een waardevol exemplaar voor iedereen die een verhaal van geluk te vertellen heeft.

Afscheid ( 2018)

Het kan voorgoed zijn, maar ook voor even, een mens neemt voordurend afscheid tijdens het leven.
Als je met iemand een praatje maakt, of een auto die je verkoopt, of je neemt afscheid van een dierbare die is overleden.
Soms is het een stukje van jezelf wat je achter moet laten, het vertrouwde, de veiligheid die je kwijt kan raken.
Een scheiding van je man of vrouw, waar je jaren lief en leed mee gedeeld hebt.
Het afscheid kan ook een begin zijn van iets nieuws, wat een vrijheid kan betekenen die je nog niet eerder gevoeld hebt.
Laat het afscheid een goede herinnering blijven waar je wat aan hebt, zonder datgene wat je kwijt bent.
Eigenlijk raken we nooit wat kwijt, want een afscheid is nooit definitief. De herinnering, het gevoel en de warmte van een persoon of iets anders kan nog altijd aanwezig zijn.
Laat het afscheid een verandering zijn van je innerlijk, zodat het een positieve uitwerking heeft op jezelf.
Wees voor altijd jezelf bij waar je afscheid van neemt en laat wat je voelt voor datgene een rustplaats zijn in je hart, zodat het nooit verdwijnt.

Kerst noot en knuffel voor dak en thuislozen

Een knuffel en noot voor de dak en thuislozen en iedereen die dit leest. Voor een mooie uitnodiging van Iris de Hond

info@musicforshelter.com
http://www.irishond.nl

Lieve mens je mag zijn wie je bent ieder is uniek dus jij en jullie ook. Iedereen is een stukje van de wereld puzzel die niet compleet is met jou als stukje puzzel van het geheel. Liefde, puurheid, kracht en zingeving zijn een paar onderdelen die je op de been houden maar een arm een knuffel een omhelzing des te meer. Graag bij deze denk ik aan jou en jullie als je de maaltijd nuttigt maar ook als je het even niet ziet zitten in welke omstandigheden je ook maar bevindt. Ik en wij houden van jullie.
Was getekend: Maarten van Nieuwkerk Ervaringsdeskundige Ggz Delfland te Delft

Column: “ Qracht”

Qracht

Waar halen we de kracht vandaan om bij tegenslagen als ziekte een lichtpuntje te zien? Er is altijd een lichtpuntje, dat in een duistere periode overwoekerd kan raken. In duisternis leven is meer overleven, waarbij je ziel blootligt. Mensen beschikken echter over kracht die van grote betekenis is voor ons bestaan. Daar kun je in donkere tijden gebruik van maken. Laat het bruisen, ontplooien en vlammen zoals je zelf wilt. Er komt energie vrij, dat het overleven van mensen in alle variaties zichtbaar maakt. Kracht en energie inzetten is een leerschool die ons bestaan waardig maakt.
“Kracht naar kruis” zeggen mensen wel: je draagt zo veel last als je dragen kunt. Maar bij sommigen bevat de draagzak ongekende hoeveelheden en is niet altijd de kracht te vinden deze te dragen. Dan kun je de kracht om door te gaan misschien uit iemand anders halen. Ook liefde kan dienen om de kracht om te overleven te hervinden. Liefde is ook op zichzelf een waardevolle kracht, met een positief effect op je ziel.
Er zijn echter ook mensen die geen liefde en begrip mogen ontvangen bij wat zij in hun leven moeten doorstaan. Zij zullen, hoe moeilijk dit ook kan zijn, zelf de kracht moeten vinden net als hoop voor de toekomst. Allereerst in zichzelf, ieder mens heeft kracht in zich.
Laten we liefde, respect en kracht als drijfveer nemen om de tegenslagen van het leven aan te kunnen. Zij zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar soms is het vermogen om liefde, respect en kracht te gebruiken niet meer aanwezig. Dan moeten we mensen ondersteunen.
Maarten van Nieuwkerk

Hattem “ de Hezenberg” 1996

Hier ben ik in 1996 opgenomen voor herstel van mijn psychische gesteldheid. Op deze locatie en behandeling is mijn herstel en vorming voor de toekomst in gezet. Mooie groep mensen kwam ik terecht die alle een rugzak hadden te dragen, maar de saamhorigheid was groot en dat kwam ook door de unieke rustige locatie midden in de natuur en de mooie mensen die er zaten op dat moment.
Nu vanaf 2010 werkzaam als ervaringsdeskundige voor een GGZ instelling binnen een FACT team, met veel plezier en uitdaging. Van kwetsbaarheid naar kracht voor het leven.