Wanneer steekt de politiek de hand in eigen boezem?

Waar gaan we heen met instanties zoals gemeente UWV belasting, politiek, enz..?
We komen steeds meer in het nou en als je schulden hebt komt dat door je eigen toedoen, en zo wordt je ook behandeld en benaderd. Er komt verandering zo vertellen ze nu, omdat ze er achter komen dat ze niet goed bezig zijn.Het leed is meestal al geschied met alle gevolgen van dien. Stress, psychisch lijden, lichamelijke klachten liggen op de loer omdat we als burgers niet meer goed bejegend worden.En dan vraagt de politiek waarom de zorg dat niet op kan lossen. Wanneer steekt de politiek de hand in eigen boezem?

Advertenties

In de bres voor de gewone man of vrouw

In de bres voor de gewone Man of vrouw

Is de Nederlandse maatschappij nog van ons?
Of is hij van een economische grootmacht die de gewone man aan het vergeten is, omdat hij niet genoeg inbreng heeft
Vele negativiteit komt naar voren in verschillende Social media. Waar gaat de politiek heen? Zijn wij de braafste van de klas en moeten wij altijd het voortouw nemen in het klimaat, milieu, woningtoewijzingen, migratie, enz. Wanneer staat er iemand op die de gewone man met laag en modaal inkomen te woord staat en ook daad werkelijk hem een stuk leefbaarheid kan geven. We vragen ons af waarom mensen nog steeds zoveel in kwetsbare posities komen financieel, psychisch, of lichamelijk. Als je altijd blijft zeggen dat het niet door mijn politieke beslissing komt raken we steeds verder achterop. Neem je verantwoordelijkheid politiek en ga in de bres voor de gewone man of vrouw

Nieuws- en sportoverzicht | RTV Utrecht

Nieuws- en sportoverzicht voor provincie en stad Utrecht.
— Lees op www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/margreet/20190924-1220/

Verslag Social run 2019 uitgezonden door RTV Utrecht waar ons team van Ggz Delfland ook aan mee deed. Meer openheid over psychische kwetsbaarheid dat is het grote moto van de Social run. Toppers zijn het,krijg elk jaar weer kippenvel hoe dit samenzijn vorm gegeven wordt met het ❤️

Initiatiegroep lokale versterking 2006-2009

Lokale versterking GGZ DWO(Delft, Westland, Oostland)

In 2006 voegde ik me in deze groep, om me ervaringsdeskundigheid meer tot zijn recht te doen komen. Deze groep gaf ook presentaties voor Beleids-
medewerkers, loketmedewerkers, en meerdere ambtenaren van de gemeente, en dat sprak me heel erg aan. We hebben vele initiatieve genomen, en we kregen ook veel gespons van de aanwezige op die presentaties. De GGZ(geestelijke gezondheidszorg) werd op de kaart gezet, maar er was voor mijn gevoel nog een lange weg te gaan. Het was een hele hechte groep die er veel plezier in had om datgene uit te dragen waar ze voor stonden. De voorbereidingen om een presentatie te geven op verschillende locaties in het DWO gebied, waren erg waardevol. Het merendeel van deze groep bestond uit ervaringsdeskundige op verschillende gebieden van de psychiatrie. De ondersteuning werd verzorgt door Ingrid Lips, de regioconculenten van Zorgbelang-Zuidholland. Ingrid was de eerste persoon waar ik me melde na me herstel van me laatste psychose. Ze was ook verbonden als ondersteuner van de werkgroep GGZ, waar ik me als eerste aangemeld had. Ingrid is een rots in de branding en voelde haarfijn aan waar de knelpunten lagen van de ervaringsdeskundige, wat voor haarzelf soms moeilijk was om de leidinggevende in de verschillende organistaties van de GGZ duidelijk te maken wat er nodig was. Dit kwam niet door haar, maar door de onkunde van de leidinggevende zelf. De crisiskaart wat ook in dit boek voorkomt was zo`n punt, waar we erg voor gestreden hebben, maar nog steeds niet goed van de grond kwam.
De initiatiefgroep lokale versterking moest er in mei, juni 2009 mee stoppen, omdat de subsidiekraan door de overheid werd dichtgedraaid.
We hebben veel voor elkaar gekregen, maar het was nog lang niet af.
Er is een verzamelboek samengesteld van al onze initiatieven, en werd op 19 september 2009 overhandigd aan de verschillende wethouders uit het DWO gebied. Vele aanwezige en belangstellende kregen het boek ook overhandigd.
Het was een prachtige afsluiting van 3 jaren hard werken voor de belangen van de (ex) clienten in de psychiatrie.

Initiatiefgroep

Overhandiging Verzamelboek door Cok de Vreede(links) en Maarten van Nieuwkerk(rechts) leden van de initiatiefgroep aan Marga de Goeij wethouder van de gemeente westland.

Dementie

Dementie

De geest en de emotie glijden langzaam weg, waardoor kwaadheid de kop op steekt.
Het is moeilijk te berusten in het lot van deze geestesziekte.
Een arm om me heen, een knuffel, voel ik het nog wel of is alles weg?
Je kan alleen de liefde geven die jezelf bezit, maar weet niet of het door komt.
Een hand of een voorwerp aanreiken kan zo mooi zijn, maar kan anders aankomen dan jij bedoelt.
Er komen veel dingen van vroeger naar boven, positieve en negatieve herinneringen.
Ze komen naar boven omdat ze in het hart genesteld zijn en niet in de geest.
Dat is het pure wat het leven voor deze mensen gebracht heeft.
Ze leven het leven in een levenloze geest, waar datgene dat in het hart genesteld is steeds meer naar boven komt.
Wat er overblijft is de liefde in een rustige omgeving, waar je met je lotgenoten veel te vertellen hebt.
Het laatste stukje leven tot de eeuwigheid kan zwaar zijn, maar de lol die we nog hebben kan dat dragelijker maken.
De enige troost die ze hebben is dat alles wat gebeurt niet opgeslagen wordt, maar binnen een minuut verdwijnt in het oneindige …

Familie + cliënten middag FACT Delft 2019

Familie + cliënten middag FACT 2019

Op Zaterdag 18 mei hebben we ons jaarlijkse familie + cliënten middag georganiseerd voor het FACT Delft. Er waren ongeveer 55 aanwezigen.

Laura Kruijs, Bernice van Aken, en Ayuk Bakia hebben vertelt over het UPS onderzoek wat draait binnen GGZ Delfland. 1100 cliënten door heel Nederland bij verschillende instellingen worden 10 jaar lang gevolgd door de onderzoekers

Remco Berkhout verzorgde de presentatie over DISCoVR wat draait binnen GGZ Delfland

Jan Mostert hielt zijn presentatie over de herstelacademie.

Eric Waghter heeft voor DOEL de DOEL app in een beter daglicht gezet.

De familie + cliënten waren enthousiast over deze middag en gingen voldaan naar huis. Folders en toebehoren konden ze mee nemen. Het was een zeer geslaagde middag.
FACT medewerkers en Marcel van DOEL die de versnaperingen verzorgde worden bedankt voor deze verzorgde middag.

Vrijheid

vrijheid

Heb er de afgelopen jaren veel mee geworsteld, omdat ik wist wat het inhield, na me opname in een isoleercel in het jaar 1991. Het gevoel van jezelf uit te dragen, zonder de invloeden van andere personen heeft mij gebracht tot die mens die ik nu bent. De vrijheid heeft een grote invloed op het leven. De verplichtingen die je hebt elke dag, kan een vrijheid zijn, maar ook een beklemming. De verplichtingen kunnen onder andere zijn, werk, verjaardagen, sport, gezin, en andere zaken. De meeste keren geeft het ontspanning, maar kan zeker ook de beklemming zijn die je vrijheid in de weg staan. Waar liggen mij echte talenten, en wat doe ik er mee? Een heleboel mensen hebben van hun hobby hun werk gemaakt, en dat geeft heel veel voldoening, maar sommige werken, omdat ze daar in het verleden voor gekozen hebben, en in een later stadium achter komen dat het geen vrijheid bied, maar meer een verplichting om geld op de plank te hebben. Dat geeft geen vrijheid maar een grote beklemming met vele gevolgen van dien.
De keuze voor je vrijheid neem jezelf en niemand anders. Alhoewel je wel beïnvloed kan worden door de financiële situatie waarin je zelf bevindt. De echte vrijheid geeft alleen de zon, die elke dag opkomt en weer ondergaat, zonder van iemand iets aan te trekken. Laten we zo veel mogelijk genieten van het leven, en actie`s ondernemen wat een vrijheid creëert, die we eigenlijk onbewust allemaal echt willen. De vrijheid van de mens is een “recht” en niet een verplichting.

Gevoel

We worden heen en weer geslingerd met ons bewuste en onbewuste gevoel, omdat we gewoon maar mensen zijn.
Bewust gevoel is wat we direct voelen als het even niet lekker gaat door wat voor omstandigheden dan ook.
Onbewust gevoel is wat in ons verborgen ligt, wat we weggestopt hebben, maar wat elke keer weer boven komt als we er mee te maken krijgen.
We leren elke dag van het nare gevoel dat we soms hebben, het is om er sterker van te worden, hoewel je het niet zo voelt op dat moment.
Je mag elke dag aan jezelf werken, misschien met hulp van een ander, het maakt niet uit van wie.
Het is nooit een falen van jezelf, maar juist een teken dat je wilt leren van jezelf met al je eigenaardigheden.
Een mens zit echt niet gemakkelijk in elkaar; daarom is het belangrijk dat je je trots even overboord gooit en gewoon teruggaat naar je eigen ik.
Niet van wat zou een ander er van denken dat ik me zo voel, maar ik ben blij dat ik er wat aan mag doen, zodat ik er een beter mens van word.
Waar het om gaat is: wees lief voor jezelf en oordeel niet, wees een maatje voor jezelf zodat je af en toe een schouderklopje krijgt van jezelf.
Iedereen is een uniek persoon die hier is met een reden, namelijk de liefde te ontdekken in zichzelf en dit uit te dragen naar de ander.

Onverbiddelijke rust

Dat is wat een mens z’n hele leven nastreeft, maar soms – of zelfs in de meeste gevallen – niet vindt.
Rust is datgene wat je in je geest moet vinden, maar we moeten zoveel doen en hebben, zodat die geest constant in beweging is.
Als je wat je bezit nu eens niet als je eigendom beschouwt, dan heb je al een heel stukje bereikt.
We zijn de hele dag bezig met datgene wat we hebben en bezitten te beschermen om het niet kwijt te raken.
Als je dit los zou laten zou er al een hele geestelijke rust zijn.
Geniet van de dingen die om je heen gebeuren en gewoon van het er zijn voor iemand.
Gebruik je geestelijke vermogen om iets weg te geven zonder dat je er van uitgaat dat je iets terug krijgt: dat is rust.
En geloof me: je krijgt te allen tijde iets terug zonder dat je er om gevraagd hebt.
Alleen je eigen ik is je eigendom, de rest mag je gebruiken.
Heb je wel eens een bloem in een groot veld bekeken en vergeleken met een andere van dezelfde soort die er naast staat, dan heb je gezien dat hij anders is en als je dat door hebt en ziet dan voel je dat er meer nodig is om de rust te vinden dan die mooie cd-speler of die mooie auto die je gezien hebt.
Laat de rust in je absorberen, want hij wil te allen tijde tot je toetreden.

Diep in onszelf

Hoop
Vaclav Havel

SONY DSC

Diep in ons zelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar, dan is ze nergens.

Hoop is een bewustzijn
en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.

Hopen is voorspellen noch voorzien.
Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,
ligt voor anker voorbij de horizon.

Hopen,
in deze diepe en krachtige betekenis,
is anders dan blij zijn om wat goed gaat
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.

Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet optimisme,
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,
ongeacht de afloop.

Inleiding Film “ at eternity’s Gate 30 maart

Vincent van Gogh

De film At Eternity`s gate ( op de drempel van de eeuwigheid) heb ik in februari gezien in deze bioscoop. Wat mij als eerste opviel is de worsteling van Vincent met zijn kwetsbaarheid. De talenten in schilderen die Vincent had, die bij leven zijn van hem zelf niet gewaardeerd werden. Heb zelf als Psychosegevoelige cliënt als robot in verschillende instellingen gelopen, en ook de worsteling gevoelt die in de film ook zichtbaar is. Vincent heeft talenten gehad, maar werd door zijn gedrag en ongeleid projectiel zijnde niet gezien of gehoord wat hij nodig had op dat moment. Had zijn hele leven goed contact met zijn broer en die is ook een leidraad geweest door zijn hele leven heen. De worsteling in de film heeft mij aangegrepen en het eenzame bestaan wat hij met deze kwetsbaarheid leidde. De Relaties van Vincent liepen stuk, door verkeerde beslissingen, en andere zaken. Ik heb ook gemerkt dat mijn relaties onderhouden soms een valkuil is die je kwetsbaarheid niet ten goede komt. Je wordt elke keer terug gefloten door de geestelijke gesteldheid. De tegenwoordige tijd waar we nu in leven is een hectische periode waar de jeugd en volwassenen veel last van hebben, er moet zoveel kennis en kunde gerealiseerd worden dat als je niet mee komt of je bent anders als de massa dan moet je sterk in je schoenen staan om niet om te vallen door wat voor kwetsbaarheid dan ook.
De media laat de laatste Jaren steeds beter zien hoe een leven met een kwetsbaarheid eruit kan zien. Wat voor draaglast en kracht je moet hebben om te overleven in deze maatschappij. Ik Heb twee boeken geschreven naar aanleiding van mijn kwetsbaarheden, en heb geëxposeerd met verschillende foto`s met teksten. Iedereen vond het mooi en ik werd gewaardeerd als mens en dit heeft tot op dit moment de liefde van het vak als ervaringsdeskundige bij GGZ delfland nog meer aangewakkerd. Ik Wil het geluk, liefde, vertrouwen, en hoop overgeven aan me mede lotgenoten en ieder die dat op dat moment nodig heeft. Het is een rijk bezit die kwetsbaarheid, maar alleen als je gegroeid bent tot iemand die geen medelijden wil maar meer een liefdevolle arm om hem heen die het woord begrip en houden van kracht bij zetten.

Afsluiting week van de psychiatrie Delft/schiedam

Op zaterdag 30 maart is de Week van de Psychiatrie afgesloten met een bijzonder filmdocument over de laatste 3 jaar van het leven van Vincent van Gogh. Trots dat mijn collega Maarten Van Nieuwkerk hier een inleiding heeft verzorgd. Maarten heeft de inleiding verweven met zijn eigen ervaringen. Vincent is misschien wel onze beroemdste onbegrepen Nederlander. Na de film was er de mogelijkheid tot een gesprek en waren er overheerlijke broodjes beschikbaar voor de bezoekers. De organisatie van de Week van de Psychiatrie wil graag GGZ Delfland, Doel Delfland en de betrokken medewerkers in het zonnetje zetten want zonder hen was de organisatie van de evenementen zeker niet gelukt. Daarnaast bedanken wij de volgende partners: DSW Zorgverzekeraar, Filmhuis Lumen | Delft, Rietveld Theater | Delft, Wenneker Cinema | Schiedam, Zadkine en last but zeker not least Delft University of Technology.

Op naar 2020!

#weekvandepsychiatrie #openheidiseenmust #herstellenkanaltijd

Oud en wijs

Oud en wijs

De jaren gaan sneller voorbij als je ouder wordt lijkt het, maar de wijsheid gaat daar gelijk in op. De meeste oudere mensen zijn rijk van geest, en hebben een heel leven achter hun, met alle nare en mooie herinneringen in hun rugzak gestopt. De kracht die nog in vele oudere mensen zit, ontroerd me diep, ze hebben altijd veel te vertellen, over vroeger en de dagen van nu.
Vele hebben het land van nu opgebouwd zoals hij nu is, maar worden heden ten dagen weggestopt in verzorging, en verpleegtehuizen; Waar is de waarde gebleven bij de jongere generatie, die de oudere ooit hadden voor hun vaderland?
Vele zijn afgeschreven en dat doet hun heel zeer, vooral omdat ze zien hoe de jeugd van tegenwoordig om gaat met waardigheid en respect. De bejegening van de oudere generatie laat ook veel te wensen , want de meeste verzorgende en hulpverleners krijgen niet de tijd ,om de tijd door te lopen, die de oudere hebben doorlopen, want ze willen het zo graag kwijt aan het nageslacht. Het is niet alleen verzorging, maar ook een stuk respect tonen voor die mensen die dat land groot gebracht hebben, waar wij nu deel van uitmaken. Laat de oudere genieten van hun oudere dag, want hun zijn degenen die het met recht “ echt verdienen”.