Info

Ervaringsdeskundige  in de psychiatrie

Ik heb in mijn leven 3 psychoses meegemaakt en ben daardoor ook opgenomen in instellingen van de GGZ in de regio Delft en Regio Zwolle. In 1996 werd pas de diagnose SCHIZOFRENIE gesteld, terwijl ik vanaf 1982 al last had van deze aandoening. Vele jaren heb ik moeten overleven en strijden om mijn handicap of ziekte (hoe je het ook wil zien) naar de buitenwereld kenbaar te maken, dat ik gewoon een mens ben! net als alle anderen met een kwetsbaarheid. Die persoon te zijn en dit te mogen laten zien, is nu mijn drijfveer geworden, om me in te zetten het taboe in de psychiatrie te doorbreken, om dit uit te dragen als werknemer bij een GGZ instelling.

Ik heb als vrijwilliger veel  gedaan voor de belangen van de cliënten in de GGZ. Vanaf 2005 voor de Vriendendienst, een maatjesproject voor de psychiatrie waar ik nog steeds mee verbonden ben. In 2006 ben ik gestart met een belangengroep in de vorm van de Werkgroep GGZ DWO. Daarna ben ik toegetreden tot de initiatiefgroep lokale versterking GGZ DWO, dit  was een groep die de belangen van de cliënten in de GGZ kenbaar wilde maken voor de desbetreffende DWO gemeenten (Delft, Westland en Oostland). En ik heb 2 jaar in de WMO (Wet-Maatschappelijke-Ondersteuning) adviesraad gezeten van de gemeente Westland.

Heden ten dage werk ik als betaalde kracht voor een FACT –team dat aan bemoeizorg doet, waar ik nu mijn ervaringskennis inzet voor de cliënten, maar ook voor de behandelaars zelf.   Ik geef presentaties op scholen voor groepen, hulpverleners, en  aan andere belangstellenden. Ik begeleid stagiaires die als ervaringsdeskundige aan het werk willen in deze functie van de opleiding  Howie the harp , en solliciteer op dit moment naar coördinator ervaringsdeskundige wat een vrij nieuwe functie is binnen de organisatie GGZ Delfland waar ik voor werk

2 Boeken heb ik geschreven.

Het eerste boek kwam uit in 2009 getiteld:   Schizofrenie als levensweg

Het tweede boek kwam uit in 2011 getiteld: Ervaring schizofrenie samen delen

De kracht en inspiratie kreeg ik uit mijn hobby, fotograferen.

Zo dat ik de wereld met een andere gedachten ging zien en dit kon uitdragen in mijn boeken.  Mijn foto’s mag ik nu met trots graag tentoonstellen.

 Ook ben ik in 2011 geportretteerd met nog 10 andere ervaringsdeskundigen in het boek met de titel :  MEER DAN DAT BOEK

 Ik hoop dat ik u iets kan laten voelen en mee kan nemen in deze wereld van de psychiatrie die een rijke ervaring bied, om de hoop en kracht die alle cliënten bezitten tot een grotere  daadkrachtige beweging te krijgen dan de cliënt nu ervaart.  

Maarten van Nieuwkerk          Info:   maartenvn@kpnmail.nl